این سامانه الزاما برای کارخانجات، واحد ها و شرکت های تولیدی و خدماتی کاملا داخلی ایجاد گردیده، چنانچه وارد کننده یا عامل فروش محصولات خارجی هستید لطفا در این سامانه ثبت نام نفرمایید. با تشکر